Kącik psychologiczny

Jesteś tu: Strona główna » Kącik psychologiczny

Kontrola rodzicielska odwiedzanych przez dzieci stron w internecie

Narzędzia ochrony rodzicielskiej


Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2013 roku przez Orange Polska wraz z Fundacją Dzieci Niczyje, co szóstemu (15%) dziecku zdarzyło się przeglądać zabronione przez rodziców treści. Trzy czwarte badanych deklarowało, że trafiło na nie przypadkiem. Co piąte (22%) dziecko, które przeglądało zabronione treści przyznało, że była to pornografia, a co szóste odpowiedziało ogólnie, że strony dla dorosłych. Rodzice biorący udział w tym badaniu jasno określili, że to na nich spoczywa obowiązek zapewnienia dzieciom bezpiecznego korzystania z internetu.

Narzędzia ochrony rodzicielskiej mają chronić dzieci korzystające z komputera czy urządzeń mobilnych, takich jak laptop, tablet czy smartfon, a ich podstawowe funkcje to:

• blokowanie dostępu do nieodpowiednich dla dzieci stron www

• ograniczanie stałe lub czasowe dostępu do określonych programów i opcji urządzenia,

• monitorowanie i raportowanie.

Na podstawie wyników badań EU Kids Online stwierdzono jednak, że jedynie 19% polskich rodziców używa programów ochrony rodzicielskiej. Korzystanie z tego typu narzędzi niewątpliwie może budzić rozterki rodziców odnośnie granic między zaufaniem a kontrolą dziecka. Jeśli jednak dzieci wiedzą o zainstalowa­nym oprogramowaniu i jego celach, relacje rodzic-dziecko pozostaną przejrzyste.Kontrola rodzicielska w systemie Windows


Warto wiedzieć, że system operacyjny Windows 7 i późniejsze wersje pozwalają ustanawiać ograniczenia dotyczące korzystania z komputera. Funkcja Kontrola rodzicielska w systemie operacyjnym pomaga określić limity czasu spędzanego przez dzieci przed komputerem oraz wybierać programy i gry, których mogą one używać (a także decydować, kiedy mogą ich używać). Za pomocą funkcji Kon­trola rodzicielska w programie Windows Media Center można też zablokować dostęp do budzących zastrzeżenia programów telewizyjnych oraz filmów.


Aby zapewnić dzieciom większe bezpieczeństwo podczas korzystania z inter­netu, rodzic może pobrać program Filtr rodzinny usługi Windows Live. Ten bezpłatny program pozwala określić, jakie witryny mogą odwiedzać dzieci oraz z kim mogą rozmawiać przez internet. Udostępnia także pomocne i czytelne raporty dotyczące aktywności dzieci w trybie online. Filtr rodzinny usługi Windows Live oferuje kontrolę na następujących poziomach:


• Tylko lista dozwolonych stron: dziecko ma dostęp tylko do ustalonych przez rodzica stron.

• Zaprojektowane dla dzieci: dziecko ma możliwość przeglądania stron zaprojektowanych dla jego grupy wiekowej. Blokowane są witryny dla dorosłych.

• O charakterze ogólnym: ten poziom umożliwia dostęp do witryn o charakterze ogólnym. Blokowane są witryny dla dorosłych.

• Komunikacja online: umożliwia korzystanie z serwisów społecznościowych, czatów i poczty online. Witryny z zawartością dla dorosłych są blokowane.

• Ostrzeganie o zawartości dla dorosłych: dziecko ma dostęp do wszystkich stron internetowych, jednak przy próbie uruchomienia strony dla dorosłych użytkownik otrzymuje ostrzegawczy komunikat.


Dodatkowo możliwe jest ograniczenie dostępu do nieodpowiednich treści dzie­ci korzystających z wyszukiwarki Google. SafeSearch to funkcja, która filtruje głównie obrazy o charakterze pornograficznym, filtrowanie nie obejmuje jed­nak automatycznego blokowania treści przedstawiających przemoc. Filtr Safe­Search usuwa z wyników wyszukiwania obrazy i filmy zawierające:

• nagość od przodu,

• obrazowe sceny seksu lub akty seksualne,

• zdjęcia i filmy artystyczne, których głównym motywem są genitalia lub obrazowe sceny seksu.

 

"Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów” NASK i Fundacja Dzieci Niczyje 2014, str. 52-55