AGRAFKA

Jesteś tu: Strona główna » AGRAFKA

jpg


"SZKOŁA WSPÓŁPRACY - 

 

UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY""SZKOŁA WSPÓŁPRACY TO PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ KAŻDE DZIECKO I MŁODY CZŁOWIEK, KAŻDY RODZIC I KAŻDY NAUCZYCIEL ZAPROSZENI SĄ DO WSPÓLNEJ ROZMOWY, PRACY, UCZENIA SIĘ I ZABAWY"


Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania mając na uwadze potrzebę udoskonalenia formuły współdziałania w środowisku szkoły, zwłaszcza

w relacjach pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami rozpoczęło realizację projektu unijnego "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ideą projektu jest zainspirowanie środowiska szkolnego i przedszkolnego do wprowadzenia zmian

i wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.


Projekt będzie realizowany do początku 2015r., a do udziału w nim zostały zaproszone 1034 szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i przedszkola na 39 000 istniejących szkół. Warto zaznaczyć, że projekt skierowany jest do środowiska szkolnego (nauczyciele/dyrektorzy, uczniowie, rodzice) oraz tzw. otoczenia szkoły (tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych).


MEN inicjując powyższy projekt, wyszło naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska szkolnego. Przede wszystkim uczniom i rodzicom, którzy chcieliby bardziej uczestniczyć w życiu szkoły i poprawić wzajemne relacje zarówno z organami prowadzącymi szkoły, jak i gronem pedagogicznym na zasadzie partnerstwa. Powodzenie w realizacji tego projektu zależy zatem nie tylko od wzmocnienia roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, ale również zaangażowania grona pedagogicznego i otoczenia szkoły.


Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Chcielibyśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli. Proponowany program daje naszej szkole możliwość, byśmy zostali SZKOŁĄ PARTNERSTWA.


Po co rodzice szkole?


Po pierwsze, rodzice współuczestniczą w procesie edukacji - są pierwszymi nauczycielami dzieci.

Po drugie, dają nam wsparcie w procesie edukacji.

Uhonorowanie rodziców jako całożyciowych nauczycieli swoich dzieci staje się naturalną potrzebą w procesie nauczania i wychowania. Który nauczyciel by nie chciał pomocy rodzica. To, co nauczyciel zapoczątkował w szkole, jest utrwalane i doskonalone w domu przez mądrego

i aktywnego rodzica. Nie zawsze relacje między Rodzicami a nauczycielami układają się w sposób prawidłowy.

Przyczynami braku współpracy mogą być:

  • psychologiczny i społeczny dystans między rodzicami i nauczycielami
  • nierealne wymagania i oczekiwania rodziców i nauczycieli wobec siebie i każdego z nich wobec dzieci.
Będzie bardzo trudno przełamać stereotypy zarówno przez rodziców, uczniów, jak i nauczycieli. Rodzicu, zaufaj nauczycielowi! Nauczycielu, nie bój się o swój autorytet!
AgraPkaSzanowni rodzice,

    Zachęcamy do zapoznania się z treściami dodatku dla rodziców AGRAFKA do naszej szkolnej gazetki pt.: "Magazynek Szkolnych Nowinek".

Znajdziecie w nim istotne dla was informacje związane z życiem szkoły, a także dowiecie się, czym jest AGRAFKA, jak ważne są pozytywne relacje między uczniami, rodzicami i nauczycielami. To i wiele więcej czeka na was w naszych numerach. Serdecznie zapraszamy do lektury...:)


Autorka AGRAFKI i redaktorka: Anna Przybylska (AgraPka)

Redaktorka: Barbara Ładzińska (Iskierka)
| Strona 1 | Strona 2 |