Samorząd Uczniowski

Jesteś tu: Strona główna » Samorząd Uczniowski

samorząd uczniowski

  

PRZEWODNICZĄCA

 

Julia Woźniak

 

 

ZASTĘPCA

 

Adrian Połeć

 

  

SKARBNIK

 
Oliwia Winiarska
Sekcja porządkowa:
przewodniczący: 

Sekcja dekoracyjna:
przewodniczący: 

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:
przewodniczący: 

Opiekunowie:
p. Olga Galas, p. Agnieszka Kozłowska, p. Katarzyna Majewska


CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia.
4. Kształtowanie umiejętności działania w zespole, wyrabianie nawyku samooceny i dyscypliny uczniów.
5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
6. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
7. Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz osób potrzebujących.
8. Monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia.
9. Propagowanie idei wolontariatu poprzez udział w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

PLAN PRACY

Samorządu Uczniowskiego

w roku 2018/2019

 

Obszar działań

Forma realizacji

Termin realizacji

Działalność związana
 z funkcjonowaniem SU

1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Szkolnego.

wrzesień 2018

2. Spotkanie z Radą Samorządu Szkolnego, podział obowiązków, obsada funkcji w SU, dyskusja, propozycje uczniów na temat akcji, które mogą być przeprowadzane w obecnym roku szkolnym.

wrzesień 2018

3. Opracowanie planu Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2018/2019 i przedstawienie go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

październik 2018

4. Współpraca Rady Samorządu Szkolnego z samorządami klasowymi.

cały rok

 


 

 

5. Systematyczne spotkania „robocze” SU.

cały rok

Całoroczna praca na rzecz szkoły

1.Prowadzenie „Szczęśliwego numerka”.

cały rok

2. Tematyczne gazetki:

  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Narodowe Święto Niepodległości
  • Boże Narodzenie
  • Walentynki
  • Dzień Kobiet
  • Wielkanoc
  • Święto Konstytucji 3-go Maja

cały rok

3. „Kolorowy dzień”

cały rok

 

4. Udział w imprezach organizowanych przez społeczność uczniowską Szkoły.

 

cały rok

 

 

5. Szkolny Klub Wolontariatu

cały rok

Organizacja okolicznościowych imprez
 i uroczystości

1. Udział w obchodach Dnia Komisji Edukacji Narodowej

październik 2018

2.”Jabłko dla Kolegi”

      październik 2018

3. Pełnienie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

1 listopada 2018

4. Andrzejki – organizacja wróżb i dyskoteki we współpracy z Biblioteką szkolną.

listopad 2018

5. Zabawa choinkowa –przystrojenie Sali gimnastycznej

styczeń 2019

6. Walentynki – organizacja poczty walentynkowej i sprzedaż róż.

luty 2019

7. „Nowy Biwak” w szkole /kl. VI-VIII i III gimnazjum

maj 2019

8. Dzień spędzony
z przedszkolakami

czerwiec 2019

 

 

 

 

Udział w akcjach ogólnopolskich

1.Sprzątanie świata.

wrzesień 2018

2. Góra grosza.

grudzień 2018

3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

styczeń 2019


 

Szkolny Klub Wolontariatu

1. Akcja „Znicz” – zbiórka zniczy na groby nauczycieli i uczniów SP oraz  Grób Nieznanego Żołnierza

 październik/listopad  

             2018  

2. Świąteczna zbiórka produktów żywnościowych   
   dla  najuboższych rodzin w parafii.

grudzień 2018

3. Przedszkolak – mój młody Kolega

a) „Poczytaj mi przyjacielu”

b) „Jabłko dla Kolegi”

maj 2019

Współpraca 
z instytucjami samorządowymi

1.MGOK.
2. Biblioteka Publiczna.
3. Urząd Miasta.
4 .Świetlica Środowiskowa.
5. Parafia w Białej Rawskiej.
6. Przedszkole.

cały rok / wg potrzeb

 Jak co roku Samorząd Uczniowski uruchomił pocztę walentynkową dla naszych uczniów zarówno w budynku Szkoły Podstawowej, jak i w Gimnazjum. Ponadto, SU zorganizował stoiska walentynkowe, na których uczniowie mogli kupić róże, tulipany, goździki, gadżety (np. serduszka, czterolistne koniczyny) oraz kartki walentynkowe.

czytaj więcej

Jak co roku Samorząd Uczniowski we współpracy z Biblioteką szkolną zorganizował dyskotekę andrzejkową dla klas IV-VII. 

czytaj więcej

Już po raz trzeci Samorząd Uczniowski zainicjował zbiórkę zniczy przeznaczonych na groby nauczycieli i uczniów z naszej szkoły oraz na Grób Nieznanego Żołnierza. 1 listopada nasi uczniowie pełnili wartę, aby oddać cześć i pamięć żołnierzom poległym podczas wojny.

czytaj więcej

Galerie