Biblioteka

Jesteś tu: Strona główna » Biblioteka

Biblioteka czynna: 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK


 

WTOREK


 

ŚRODA


CZWARTEK


 

PIĄTEK

 

 


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Szkolnej

w roku szkolnym 2016/2017

 


Biblioteka szkolna umożliwia dostęp do źródeł informacji w postaci księgozbioru oraz jako centrum multimedialne. Jest współorganizatorką życia kulkuralnego.

Priorytetowym zadaniem w bieżącym roku szkolnym było propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wyrabiania nawyku czytania i uczenia się. W celu realizacji tych zadań zaplanowano różne działania:

- we współpracy z wychowawcami ptrzeprowadzono akcję "Uwolnij książkę". Z podarowanych przez uczniów książek utworzono kącik czytelniczy, z wolnym dostępem dla wszystkich uczniów.

- w klasach IV, V i VI przeprowadzono zajęcia biblioteczne.

- w październiku włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem "Ja czytam, ty czytasz, my czytamy".

- współpracowaliśmy z dystrybutorem, który umożliwił dzieciom zakup taniej książki (odbyły się 2 kiermasze).

- z Samorządem Uczniowskim zorganizowaliśmy wieczór wróżb andrzejkowych.

- przeprowadziliśmy szereg konkursów czytelniczych:

  • cykliczny już turniej kl. V z lektury "W pustyni i w puszczy"
  • konkurs dla klas IV-VI z książki M. Musierowicz "Kwiat kalafiora"
  • konkurs ze znajomości "Baśni Andersena"

- nauczyciele klas młodszych propagowali czytelnictwo pod hasłem "Poczytaj mi mamo" - klasa p. Anny Przybylskiej i p. Anny Kowalskiej .


Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o 25 pozycji lekturowych z nowego wykazu dla kl. III, 29 pozycji pedagogicznych oraz 8 audiobooków.

W ramach wyposażenia uczniów w podręczniki przygotowane przez MEN biblioteka opracowała 1333 podręczniki.

Czytelnictwo w bieżącym roku szkolnym przedstawia się następująco:

- w szkole uczniowie wypożyczyli 6188 książek

- w MGBP uczniowie wypożyczyli 2599 książek 

- łącznie wypożyczono 8787 książek


Klasy najlepiej czytające:


I miejsce - kl. III b - 82 książki na ucznia - 1645 wypożyczeń

II miejsce - kl. II b - 54 książki  na ucznia - 1185 wypożyczeń

III miejsce - kl. II c - 37 książek na ucznia - 883 wypożyczenia


Najlepsi czytelnicy:

I miejsce - Klaudia Kępka (IIIb)

II miejsce - Kinga Czarnecka (Ia)

III miejsce - Jagoda Gałązka (IIb)


Na uwagę zasługuje fakt, iż czytelnictwo bardzo wzrosło w porównaniu do roku ubiegłego, bowiem wypożyczono o 1951 książek więcej.

Opracowała: Beata Machnicka

  

Stan czytelnictwa na koniec roku szkolnego 2016/2017

 

Klasa IX X XI XII I II III IV V VI Razem:
I a 65 65 62 34 42 77 87 79 60 x 571
I b 13 28 88 87 90 122 151 75 65 x 719
II a 13 28 36 11 13 35 84 51 38 x 309
II b 28 242 251 82 128 117 163 37 38 x 1086
II c 35 44 128 70 72 106 120 56 29 x 660
III a 54 134 92 26 68 53 57 25 11 x 520
III b 95 120 119 96 83 83 105 53 64 x 818
III c 55 33 113 79 57 42 50 24 3 x 456
IV a 16 32 86 33 29 25 22 16 13 x 272
IV b 11 2 20 16 8 22 22 13 16 x 130
IV c 29 19 23 3 3 23 26 9 10 x 145
V a 12 23 10 7 3 0 19 10 5 x 89
V b 21 9 15 6 14 5 21 7 7 x 105
V c 9 4 6 7 27 9 16 21 10 x 109
VI a 10 0 8 3 13 20 7 4 0 x 65
VI b 28 9 16 9 4 2 12 0 0 x 80
VI c 12 3 11 5 3 5 4 6 5 x 54
Razem: 506 795 1084 574 657 746 966 486 374 x 6188


 Stan czytelnictwa w pierwszej połowie roku szkolnego 2013/2014


 

 

Klasa

Liczba uczniów

Ilość wypożyczeń w szkole

Ilość wypożyczeń w Bibliotece Miejskiej

 

Ogółem

Średnia wypożyczeń na ucznia

 

Lokata

II a

24

300

97

397

16

III

II b

23

142

25

167

7

VIII

II c

18

128

13

141

8

VII

III a

19

209

32

241

13

IV

III b

20

398

12

410

21

II

III c

19

299

197

496

26

I

IV a

18

37

147

184

10

V

IV b

18

52

69

121

7

VIII

IV c

19

111

-

111

6

IX

V a

25

47

174

221

9

VI

V b

25

90

45

135

5

X

VI a

16

18

12

30

2

XII

VI b

20

29

107

136

7

VIII

VI c

17

63

4

67

4

XI

Razem

281

1923

934

2857

10

 

 Galerie

22 października 2013r. w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bibliotek. Uczniowie klas starszych zapoznawali się z historią pisma i bibliotek na świecie. Podczas tego dnia uczennice klasy V b czytały opowiadania i bajki uczniom klas młodszych.


Już od kilku lat w październiku obchodzimy święto bibliotek szkolnych, które z czasem, z jednodniowego wydarzenia, przekształciło się

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

– najdłuższe święto w szkole, ogłoszone nie po to, by wyróżnić nauczycieli bibliotekarzy czy polonistów, ale przede wszystkim skierowane do wszystkich uczniów – czytelników, użytkowników biblioteki czy osób poszukujących informacji.

 

W ramach tego święta biblioteka szkolna zaprasza bardzo serdecznie na:

-Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych- „Plakat na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017/2018”

 

-Kiermasz Taniej Książki z księgarni Tuliszków, wydawnictwa Publicat


czytaj więcej