Sylwetka absolwenta

Jesteś tu: Strona główna » Sylwetka absolwenta

UCZEŃ Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej:


- jest uczciwy, wiarygodny, odpowiedzialny, wytrwały;graduate

- wykazuje szacunek dla innych ludzi oraz poczucie własnej wartości;

- cechuje go ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista;

- jest gotowy do uczestniczenia w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

- dba o zdrowie swoje i innych oraz bezpieczeństwo;

- posługuje się poprawnie językiem ojczystym, potrafi pięknie wypowiadać się;

- umiejętnie komunikuje się w języku obcym nowożytnym;

-pielęgnuje tradycje i kulturę własnego narodu oraz regionu, w którym mieszka;

- cechuje go empatia dla wszystkich uczniów i dorosłych;

- odnosi się z szacunkiem dla innych kultur i tradycji.