Twoje dziecko ma niepełnosprawność umysłową? Czy możesz pomóc mu bardziej?

Jesteś tu: Strona główna » Dla rodziców » Twoje dziecko ma niepełnosprawność umysłową? Czy możesz pomóc mu bardziej?

W naszej szkole, podobnie jak w wielu innych placówkach, kształcimy uczniów z niepełnosprawnością umysłową czyli upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uczniowie Ci realizują tę samą podstawę programową co ich zdrowi koledzy, tyle, że w ograniczonym zakresie. Dla każdego z nich powstał  dokument nazywany IPET- Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny, który zawiera treści nauczania dostosowane indywidualnie do możliwości dziecka. Uczęszczają oni na dodatkowe indywidualne zajęcia z wykwalifikowanym nauczycielem- tak zwane zajęcia rewalidacyjne , dwa razy w tygodniu. Rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. W takim zakresie jest w stanie pomagać dziecku szkoła podstawowa ogólnodostępna. Ostatnio miałam okazję zwiedzać placówkę specjalnie przystosowaną do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowym Mieście nad Pilicą. Zachęcam rodziców dzieci z orzeczeniem do zapoznania się z ofertą Ośrodka tutaj. Być może jesteście w stanie pomóc swojemu dziecku bardziej.


psycholog szkolny A. Sroga