Strona główna

Jesteś tu: Strona główna

niepodległa

plakat


  Zapraszamy do przeglądania aktualności zamieszczonych w zakładkach

 Wydarzenia, Galeria, Wycieczki

oraz działań

Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu WolontariatuKlauzula informacyjna RODO 


 

 

 Projekt „Poprawa jakości edukacji  SP w Białej RawskiejProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020