Strona główna

Jesteś tu: Strona główna

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

22 czerwca o godz. 8.30:

•klasy I-III w sali gimnastycznej

•klasy IV-VII na placu szkolnym

 

 

                                       

 

 

Gmina Biała Rawska/Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej rozpoczęła  realizację projektu „Poprawa jakości edukacji  SP w Białej Rawskiej”
w ramach Osi XI, Działanie XI,  Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

 

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej w okresie 2017-01-01 do 2018-12-31 i objęcie wsparciem 120 uczniów i 30 nauczycieli poprzez zapewnienie wzrostu poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z TIK i rozszerzenie oferty zajęć.

 

Działania:

 

  Wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii infomracyjno-komunikacyjnej

 

  Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne ,

 

  Szkolenia  i studia podyplomowe dla 30 nauczycieli placówki

 

  Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia uczniów

 

 

 

Dofinansowanie projektu: 410 477,01 PLN

 

Planowany harmonogram zajęć i kursów znajduje się tutaj


 

 

 

Zapraszamy do przeglądania najnowszych Wydarzeń,

relacji z Wycieczek i Konkursów oraz zdjęć w Galerii   

 

Chcesz dowiedzieć się o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu? Kliknij tutaj!

              


 


Pliki do pobrania